Bachelor of Arts (B.A.) I(Pass Course)
Bachelor of Commerce (B.Com) I (Pass Course)
Bachelor of Science (B.Sc.) I - Medical
Bachelor of Science (B.Sc.) I - Non Medical